Orgelprogramma
Kerst

Mon nouvel orgue? C'est un orchestre!


 • donderdag 10 mei 2012,
  's avonds
  Lutherse Kerk,
  Lutherse Burgwal 7-9, 2512 CB Den Haag
 • zaterdag 12 mei 2012,
  20:30
  Lambertuskerk,
  Oostzeedijk 3, 3062 VJ Rotterdam
 • zondag 13 mei 2012,
  's middags (en zonder pauze)
  Hartebrugkerk,
  Haarlemmerstraat 110, 2312 GE Leiden

Mon nouvel orgue? C'est un orchestre!

Programma:

Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré (1845-1924)
Messe Solonelle Jean Langlais (1907-1991)
Psaume 150 César Franck (1822-1890)
Litanies à la Vierge Noire Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina Francis Poulenc
Great is the Lord Edward Elgar (1857-1934)
Rejoice in the Lamb Benjamin Britten (1913-1976)

 

Voorverkoopprijs €15 per kaart, zonder verder kortingen
Aan de deur: €17 per kaart, maar dan wel met €2 korting voor 65+ en CJP

Bestel nu uw kaarten!

 

"Mon nouvel orgue? C'est un orchestre!"
---------------------------------------

Met deze woorden vatte César Franck de revolutie in de orgelbouw samen, die in de 19de eeuw door één man teweeg werd gebracht. Deze man was Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899).
Cavaillé-Coll was een telg uit een familie van orgelbouwers, en gezegend met een talent voor zowel technische als artistieke vernieuwingen. Voortgestuwd door de uitvindingen van de
industriële revolutie, herschiep hij het orgel tot een compleet nieuw instrument.

Hij schiep een compleet arsenaal aan nieuwe registers, waarvan sommige nadrukkelijk gericht op het imiteren van instrumenten uit het orkest (hobo, fagot, cor anglais).
Onder de talloze technische vernieuwingen zijn het belangrijkste het gebruik van meerdere windladen, waardoor registers die verschillende winddruk vereisen (met name pijpen en tongwerken) moeiteloos in combinatie konden worden gebruikt en de mogelijkheid om registers en registergroepen op allerlei manieren te koppelen. Soms ging hij zo ver dat hij de discant van een register van hogere winddruk voorzag om een betere balans tussen melodie en begeleiding te krijgen. Een andere radicale vernieuwing was de vervanging van de oude mechanische tractuur (die bij een orgel van dergelijke omvang te veel spierkracht zou vragen) door een pneumatische tractuur waarbij ventielen door luchtdruk worden geopend: een typisch product van de industriële revolutie. Hij perfectioneerde ook de zogenaamde zwelkast: groepen pijpen werden in een gesloten kast geplaatst met aan de voorkant jaloezieën, die de organist met behulp van een pedaal kon bedienen. Zo kon het geluid van het orgel traploos aanzwellen en weer gedempt worden. Cavaillé-Coll's magnum opus, het orgel van de Église St. Sulpice in Parijs, omvat 5 manualen en pedaal en heeft 100 registers. Dit orgel uit 1862, dat dit jaar zijn 150ste verjaardag viert, is kandidaat voor een plaats op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Dit volkomen nieuwe instrument inspireerde een complete school van organist/componisten, die alle mogelijkheden van het instrument benutten. De vader van deze school (waarin we namen tegenkomen als Dupré, Widor, Vierne, Alain, Litaize en Langlais) was César Franck, organist van de Église Ste. Clotilde in Parijs, waar hij over een Cavaillé-Coll orgel beschikte.

In Nederland bouwde Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) orgels volgens de principes van Cavaillé-Coll, aanvankelijk samen met zijn vader Pieter, maar vanaf 1882 alleen. Deze orgels kwamen veelal terecht in Rooms Katholieke kerken, waaronder veel zogenaamde Waterstaatskerken. In deze serie concerten komen wij twee van dergelijke orgels tegen: in de Hartebrugkerk in Leiden (1877) en in de Lambertuskerk in Rotterdam (1900). Maarschalkerweerds beroemdste orgel is wellicht het orgel in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, dat in 1891 gebouwd werd.
Maar ook oudere orgels, die nog helemaal op de barokmuziek georiënteerd waren, werden in de 19e eeuw door uitbreiding geschikt gemaakt om het romantische repertoire op te spelen. Een voorbeeld van zo'n geslaagde aanpassing is het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk in Den Haag.

Met de revolutie in orgelbouw kreeg ook muziek voor koor en orgel een radicaal andere aard. Waar ooit het orgel (eventueel als onderdeel van een basso continuo groep) een begeleidende rol had, wordt het nu een gelijke partner, en eist af en toe zelfs de hoofdrol op.

Het William Byrd Vocaal Ensemble brengt een programma voor koor en orgel met muziek uit de
19de en 20ste eeuw. De Franse orgelschool komt aan bod met César Franck (Psalm 150) en de Messe Solennelle van Jean Langlais. Deze laatste componist was meer dan 40 jaar, van 1945 tot 1987 organist van de Église Ste. Clotilde in Parijs en was dus een verre opvolger van César Franck. Hij was vanaf zeer jonge leeftijd blind, net trouwens als zijn leraar Gaston Litaize, die ook al meer dan 40 jaar organist was geweest van de Ste. Clotilde. Het is dus geen wonder dat improvisatie in de traditie van het bespelen van het orgel van die kerk een grote plaats innam. En aan die traditie had César Franck trouwens al een grote bijdrage geleverd. De werken van Litaize en Langlais hebben dan ook geen al te strakke vormen, maar ademen de sfeer van improvisaties.

Francis Poulenc's Litanies à la vierge noire, voor vrouwenkoor en orgel, ontstonden na een bezoek aan het Schrijn van de Zwarte Madonna van Rocamadour, naar aanleiding van de dood van de bevriende componist Ferroud. Het heiligdom van Rocamadour maakte diepe indruk op Poulenc en de Litanies vormen het begin van Poulenc's geestelijke koormuziek, die een unieke plaats binnen zijn oeuvre zou innemen.

Ook de Engelse koortraditie kwam onder invloed van de nieuwe ontwikkelingen in de orgelbouw.
Elgar's Great is the Lord (1912) ademt de sfeer van het Victoriaanse tijdperk. Een heel andere wereld komen we tegen in Benjamin Britten's Rejoice in the Lamb, ontstaan tijdens de 2de wereldoorlog. Britten gebruikt een tekst van de hand van Christopher Smart (1722-1771), geschreven in een krankzinnigengesticht, waarin Smart was opgesloten wegens "religious mania". Britten belicht deze ongewone tekst met alle expressieve middelen die koor en orgel hem verschaffen.

Paul van der Werf


Teksten en vertalingen

 Gabriel Fauré (1845-1924)

Cantique de Jean Racine

Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux ;
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux !

Woord dat gelijk is aan de Allerhoogste, onze enige hoop
Eeuwig daglicht van aarde en hemelen
Vanuit de vredige nacht verbreken we de stilte
Goddelijke Verlosser, richt Uw blik op ons.
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix ;
Dissipe le sommeil d'une âme languissante,
Qui la conduit à l'oubli de tes lois !
Verspreid onder ons het vuur van Uw machtige genade
Opdat de hel vluchte bij het horen van uw stem
Verjaag de slaap van een kwijnende ziel,
die haar Uw wetten doet vergeten
O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle,
Et de tes dons qu'il retourne comblé !
O Christus, wees het trouwe volk welgezind
Dat nu bijeen is om U te loven
Ontvang de liederen die het aanbiedt
Ter ere van Uw onsterfelijke glorie en Uw gaven
Opdat het weer gelukkig wordt. 

 

Jean Langlais (1907-1991)

Messe Solonelle

Kyrie
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons.
Christe eleison. Christus, ontferm U over ons.
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons.

 

Gloria
Gloria in excelsis Deo. Eer zij God in den hoge
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. En vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Wij danken U om Uw grote heerlijkheid.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
Domine Fili unigenite Jesu Christe. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Hij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Suscipe deprecationem nostram. Ontvang onze smeekbede.
Qui sedes ad dextram Patris, O miserere nobis. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe. Want alleen U bent heilig, U alleen Heer, U alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.
Met de Heilige Geest, in de glorie van God de Vader. Amen.

 

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Heilig, heilig, heilig, de heer der hemelse machten.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Osanna in excelsis. Hosanna in den hoge.

 

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini, Gezegend, hij die komt in de naam des Heren.
Osanna in excelsis. Hosanna in den hoge.

 

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Miserere nobis. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons vrede.

 

César Franck (1822-1890)

Psaume 150

Hallelujah.
Louez le Dieu,
caché dans ses saints tabernacles, 
Louez le Dieu qui règne
en son immensité.
Louez-le dans sa force
et ses puissants miracles. 
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté.
Louez-le par la voix des bruyantes trompettes.
Que pour lui le nébel se marie au kinnor.
Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin,
sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez encor.
Que pour lui dans vos mains résonne la cymbale aux accords éclatants et joyeux.Que tout souflle vivant,
tout soupir qui s’exhale dise:
louange à lui, louange au Roi des cieux.
Louez-le dans vos fêtes, chantez, chantez toujours. Hallelujah.
Halleluja,
Looft God,
verborgen in zijn heiligdom,
looft Hem die regeert
in zijn onmetelijkheid.
Looft Hem om zijn kracht
en zijn machtige wonderen,
looft Hem in zijn roem en majesteit.
Looft Hem met het geschal van luide trompetten,
dat voor Hem de lier en de harp samengaan.
Looft Hem op uw feesten met de klank van de tamboerijn, op de orgel en op de luit, zing, zing nogmaals.
Dat voor Hem in uw handen de cimbaal weerklinkt met heldere en vrolijke akkoorden.
Dat elke levensadem, elke zucht die opstijgt zegt:
Looft Hem, looft de koning van de hemelen.
Looft Hem op uw feesten, zing, zing altijd.Halleluja!

 

Francis Poulenc (1899-1963)

Litanies à la Vierge Noire

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ,ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez nous.
Dieu le Père, créateur, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, rédempteur, ayez pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, sanctificateur, ayez pitiéde nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
 
Sainte Vierge Marie, priez pour nous.
Vierge, reine et patronne,
priez pour nous.
Vierge que Zachée le publicain nous a fait connaître et aimer,
Vierge à qui Zachée ou Saint Amadour
éleva ce sanctuaire, priez pour nous.

Reine du sanctuaire, que consacra Saint Martialet où il célébra ses saints mystères,
Reine près de laquelle s’agenouilla Saint Louis
vous demandant le bonheur de France,
priez pour nous. 
Reine, à qui Roland consacra son épée,
priez pour nous. 
Reine, dont la bannière gagna les batailles, priez pour nous.
Reine, dont la main délivrait les captifs,
priez pour nous. 
Notre Dame, dont le pélerinage est enrichi de faveurs spéciales.
Notre Dame, que l’impiété et la haine
ont voulu souvent détruire.
Notre Dame, que les peuples visitent
comme autre fois, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Notre Dame, priez pour nous. 
Afin que nous soyons dignes de Jésus-Christ.
Heer, erbarm U onzer.
Jezus Christus erbarm U onzer.
Jezus Christus luister naar onze smeekbeden.
Jezus Christus, verhoor ons gebed.
God de Vader, Schepper, erbarm U onzer.
God de Zoon, Verlosser, erbarm U onzer.
God de Heilige Geest, die ons heiligt, erbarm U onzer.
Heilige Drieëenheid, die één God zijt, erbarm U onzer.

Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
Maagd, Koningin en Beschermvrouwe,
bid voor ons.
Maagd, die wij kennen en beminnen door toedoen van Zacheüs, de tollenaar,
Maagd, voor wie Zacheüs of Sint Amadour dit toevluchtsoord heeft gesticht, bid voor ons.

Koningin van het heiligdom, gewijd aan Sint Martialis en waar hij hoogmissen vierde,
Koningin, voor wie de Heilige Lodewijk knielde toen hij U om voorspoed voor Frankrijk vroeg, bid voor ons.
Koningin, aan wie Roland zijn zwaard wijdde, bid voor ons.
Koningin, wier banier veldslagen won,
bid voor ons.
Koningin, wier hand gevangenen bevrijdde,
bid voor ons.
Onze Lieve Vrouwe, die ons bijzondere gunsten schenkt op onze bedevaart.
Onze Lieve Vrouwe, die dikwijls door goddeloosheid en haat werd bedreigd.
Onze lieve Vrouwe, die zoals destijds door de volkeren wordt bezocht, bid voor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, vergeef ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, erbarm U onzer.
Onze Lieve Vrouwe, bid voor ons,
opdat wij Jezus Christus waardig zijn.

Francis Poulenc

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae 
vita dulcedo et spes nostra salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrymarum valle. 
Eja ergo advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende, 
o clemens, o pia, o dulcis Maria.
Gegroet, Koningin, barmhartige Moeder, 
leven, zoetheid en hoop van ons, gegroet. 
U roepen wij, ballingen, Eva's kinderen 
tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
in dit tranendal. 
Daarom dus, onze voorspraak, 
sla op ons uw barmhartige ogen. 
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, 
toon ons hem, na deze ballingschap, 
o milde, vrome, zoete Maria.

 

Edward Elgar (1857-1934)

Great is the Lord

Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful in elevation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. God hath made Himself known in her palaces for a refuge. Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg – schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, zetel van de grote koning – in haar vesting weet men: God is onze burcht.
For lo! the kings assembled themselves, they passed by together; Koningen sloten zich aaneen, samen trokken zij ten strijde.
they saw, then were they amazed; they were dismay'd, they hasted away; Maar wat zij zagen, verbijsterde hen, verschrikt namen zij de vlucht.
trembling took hold of them there, pain as of a woman in travail, Een siddering greep hen daar aan, zoals krampen een barende vrouw,
as with the east wind that breaketh the ships of Tarshish. zoals de oosterstorm inbeukt op schepen uit Tarsis.
As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. In de stad van de HEER van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord: God houdt haar voor eeuwig in stand.
We have thought on thy loving kindness, O God, in the midst of Thy temple: In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw.
as is thy name, O God, so is Thy praise unto the ends of the earth; Thy right hand is full of righteousness. Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
Let mount Zion be glad, because of Thy judgements, let the daughters of Judah rejoice; De Sionsberg verheugt zich, de steden van Juda juichen om uw rechtvaardige daden.
walk about Zion and go round about her, tell the towers thereof, mark ye well her bulwarks, consider her palaces, that ye may tell it to the generation following. Ga rond Sion, trek eromheen, tel zijn torens. Bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht:
For this God is our God for ever and ever; He will be our guide even unto death. Amen. ‘Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

 

Benjamin Britten (1913-1976)

Rejoice in the Lamb

Rejoice in God, O ye Tongues;
Give the glory to the Lord,
And the Lamb.
Nations, and languages,
And every Creature
In which is the breath of Life.
Let man and beast appear before him,
And magnify his name together.
Eert God, alle stemmen;
Eert de heer
En het lam.
Naties en talen,
En alle schepsels
Die de adem van het leven dragen.
Laat mens en dier voor hem verschijnen
En samen zijn naam verheerlijken.

Let Nimrod, the mighty hunter,
Bind a leopard to the altar
And consecrate his spear to the Lord.
Let Ishmail dedicate a tyger,
And give praise for the liberty
In which the Lord has let him at large.
Let Balaam appear with an ass,
And bless the Lord his people
And his creatures for a reward eternal.
Let Daniel come forth with a lion,
And praise God with all his might
Through faith in Christ Jesus.
Let Ithamar minister with a chamois,
And bless the name of Him
That cloatheth the naked.
Let Jakim with the satyr
Bless God in the dance,
Dance, dance, dance.
Let David bless with the bear
The beginning of victory to the Lord,
To the Lord the perfection of excellence.

Laat Nimrod, de machtige jager,
Een luipaard op het altaar binden
En zijn speer wijden aan de Heer.
Laat Ishmael en tijger opdragen
En lof zingen voor de vrijheid
Waarin de Heer hem laat ronddwalen.
Laat Balaam verschijnen met een ezel,
En de volken van de heer zegenen
En zijn schepsels voor een eeuwige beloning.
Laat Daniel naar voren gaan met een leeuw
En God prijzen met al zijn kracht,
Door geloof in Jesus Christus
Laat Ithamar een gems offeren
En de naam danken van hem
Die de naakten kleedt.
Laat Jakim met de vlinder,
God danken in de dans,
Dans, dans, dans.
Laat David met de beer
Het begin van de overwinning voor de Heer bejubelen
Voor de Heer, de perfectie van excellentie
   
Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Halleluia, halleluia,
Halleluia vanuit het hart van God
En van de hand van de artiest, onnavolgbaar,
En van de echo van de hemelse harp.
In lieflijkheid, majestueus en machtig.
Halleluia, halleluia, halleluia

 

For I will consider my cat Jeoffry.
For he is the servant of the living God.
Duly and daily serving him. For at the first glance
Of the glory of God in the East
He worships in his way.
For this is done by wreathing his body
Seven times round with elegant quickness.
For he knows that God is his saviour.
For God has bless'd him
In the variety of his movements.
For there is nothing sweeter
Than his peace when at rest.
For I am possessed of a cat,
Surpassing in beauty,
From whom I take occasion
To bless Almighty God.
Want ik kijk naar mijn kat, Jeoffry.
Want hij is een dienaar van de levende God.
Hij dient hem trouw iedere dag.
Want hij vereert hem bij de eerste glimps
Van de glorie van God in het oosten.
Want hij doet dit door zeven keer zijn lijf
In de rondte te draaien met elegante snelheid.
Want hij weet dat God zijn redder is.
Want God heeft hem gezegend
Met een veelheid van bewegingen.
Want er is niets liever
Dan zijn vredigheid wanneer hij rust.
Want ik heb een kat,
Mooier dan wat ook
Hem grijp ik aan
Om almachtige God te danken

For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For this is a true case--
Cat takes female mouse,
Male mouse will not depart,
but stands threat'ning and daring.
If you will let her go, I will engage you,
As prodigious a creature as you are.
For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For the Mouse is of
An hospitable disposition.
Want de muis is een wezen
Van grote persoonlijke moed.
Want dit is echt gebeurd—
Kat pakt vrouwtjesmuis
Mannetjesmuis gaat niet weg,
Maar blijft staan, dreigend en moedig.
Als je haar laat gaan, dan daag ik je,
Enorm wezen dat je bent.
Want de muis is een wezen
Van grote persoonlijke moed.
Want de muis heeft
Een hartelijke aard.

For the flowers are great blessings.
For the flowers are great blessings.
For the flowers have their angels,
Even the words of God's creation.
For the flower glorifies God
And the root parries the adversary.
For there is a language of flowers.
For the flowers are peculiarly
The poetry of Christ.
Want de bloemen zijn grote zegeningen.
Want de bloemen zijn grote zegeningen.
Want de bloemen hebben hun engelen,
Ze zijn zelfs de woorden van de schepping Gods.
Want de bloem verheerlijkt God
En de wortel weerstaat de vijand.
Want er is een taal van bloemen.
Want de bloemen zijn de buitengewone
Poëzie van Christus.

For I am under the same accusation
With my Savior,
For they said,
He is besides himself.
For the officers of the peace
Are at variance with me,
And the watchman smites me
With his staff.
For the silly fellow, silly fellow,
Is against me,
And belongeth neither to me
Nor to my family.
For I am in twelve hardships,
But he that was born of a virgin
Shall deliver me out of all,
Shall deliver me out of all.

Want ik sta onder dezelfde beschuldiging
Als mijn Redder,
Want ze zeiden
Dat hij buiten zichzelf was.
Want de vredeswachters
Zijn tegen mij opgezet
En de soldaat slaat me
Met zijn staf.
Want gekke kerel, gekke kerel
Is tegen me
En hoort niet bij mij
Of bij mijn familie.
Want ik lijd twaalf ontberingen
Maar hij die geboren werd uit een maagd
Zal me hieruit redden.
Zal me hieruit redden.

For H is a spirit
And therefore he is God.
For K is king
And therefore he is God.
For L is love
And therefore he is God.
For M is musick
And therefore he is God.
And therefore he is God.

Want H is geest
En daarom is hij God
Want K is koning
En daarom is hij God
Want L is liefde
En daarom is hij God
Want M is muziek
En daarom is hij God
En daarom is hij God

 

For the instruments are by their rhimes,
For the shawm rhimes are lawn fawn and the like.
For the shawm rhimes are moon boon and the like.
For the harp rhimes are sing ring and the like.
For the harp rhimes are ring string and the like.
For the cymbal rhimes are bell well and the like.
For the cymbal rhimes are toll soul and the like.
For the flute rhimes are tooth youth and the like.
For the flute rhimes are suit mute and the like.
For the bassoon rhimes are pass class and the like.
For the dulcimer rhimes are grace place and the like.
For the clarinet rhimes are clean seen and the like.
For the trumpet rhimes are sound bound and the like.
For the trumpet of God is a blessed intelligence
And so are all the instruments in Heav'n.
For God the Father Almighty plays upon the harp
Of stupendous magnitude and melody.
For at that time malignity ceases
And the devils themselves are at peace.
For this time is perceptible to man
By a remarkable stillness and serenity of soul.
Want de instrumenten klinken als hun rijmen,
Want de schalmeirijmen zijn bron, zon enzovoort.
Want de schalmeirijmen zijn schoen, groen enzovoort.
Want de harprijmen zijn zing, ring enzovoort.
Want de harprijmen zijn ring, ding enzovoort.
Want de cymbaalrijmen zijn bel, wel enzovoort.
Want de cymbaalrijmen zijn kool, zool enzovoort.
Want de fluitrijmen zijn goed, voet enzovoort.
Want de fluitrijmen zijn zoet, hoed enzovoort.
Want de citerrijmen zijn pas, klas enzovoort.
Want de citerrijmen zijn mees, wees enzovoort.
Want de klarinetrijmen zijn kien, zien enzovoorts.
Want de trompetrijmen zijn zout, goud enzovoort.
Want de trompet van God is een gezegende engel.
Net als alle instrumenten in de Hemel.
Want God de Almachtige Vader speelt op een harp
Van ongelofelijke helderheid en melodie.
Want op die tijd houdt het slechte op
En de duivels zelf zijn in vrede
Want deze tijd openbaart zich aan de mensen
Door een opvallende stilte een zielerust.

 

 
Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Halleluia, halleluia,
Halleluia vanuit het hart van God
En van de hand van de artiest,
onnavolgbaar,
En van de echo van de hemelse harp.
In lieflijkheid, majestueus en machtig.
Halleluia, halleluia, halleluia

Aan de concerten werken mee:

Sopranen
Rosanne de Clercq
Judith Dijs
Pauline van der Meer
Gonda Rinkema
Ernestine Smulders
Marleen Steenkist
Claudia Sternberg

Alten
Dorine Bernard
Annelies Korff de Gidts
Godelief Mallee
Mechtild Oostdam
Sanneke Verhagen
Ester van der Voet

Tenoren
Theo Boersema
Peter Groot
Marcus Gunningham
Gabriël Hoezen
Theo Janson
Niek Nieuwenhuijsen
Paul van der Werf

Bassen
Wim Bel
Cor Haaring
Frits Hali
Andreas Polman
Ton Stauttener

Orgel
Wouter van Belle

Dirigent
Nico van der Meel